วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กลอนลองแต่ง มั่วๆอย่าว่ากันนะ

I  loan  your  heart

Ho went  I was fall love in you
My  Dear  your  face that  stick  my  eyes.
Then I  was loan  of  heart  is  beautiful
You  know  dream  mine  seem  its  to  fly.
Similary  to  one  went  to bank
The  bank  will  have  so  beautiful  guy.
And  we  will  fall in this  moment
We  will  had  been  stoklen  many  money
Seemly  your  face  like  that  cute the  guy.
And  my  heart  seem  to that  money.
In way I will spent  my  loves.
In  you  to be  the  wold  internally.

 นามแฝง: loan car loan bank of Korean

แปลว่า

หัวใจของฉันเหมือนถูกกู้เหมือนเงินจากธนาคารไปแล้ว


วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การมัดศพ


การมัดศพการมัดศพนั้นทำได้สามเปราะ คือ มัดที่คอ  มือและเท้าสามนี้จึงควร  คดีโลกนั้นถือว่ารัดฮิงดี  บ่ได้มือตีนตั่นถีบโรงเอาได้  ดดีธรรมนั้นถือคำบาลีว่า  ปุตโต คิเว  บุตรนั้นคือเชือกผูกคอ  ภริยา หัตเต เมียคือบ่ผูกศอก  ธนังปาเท ทรัพย์สินนั้น คือปลอกสวมตีน  สามอันนี้ติดพันกันอยู่ในโลกมนุษย์นี้แท้เพียงจริง นั่นแหล้ว
        ในเวสสันดรชาดกเทศน์ไว้ว่า  ตัรหาอันรักลูกเหมือนเชือกผูกคอ  ตัรหาอันผูกศอกเหมือนฮักเมีย  ตัณหาอันรักเข้าของเหมือนดั่งมอนเกลือกอยู่ในวัฏฏะสงสาร

เอาสีผึ้งปิดตาปิดปาก


เอาสีผึ้งปิดตาปิดปาก


เขาจัดเอาสีผึ้งปิดตาปิดปาก   ทางโลกเชื่อว่าเพื่อกันฮ้ายบ่อนย่อดี ปากกับหูนั้นมีของสกปรกไหลออกยามตาย  ทางธรรมว่าให้ปิดหูปิดปาก จมุก กายได้อย่างดี ได้ยินเสียงดีฮ้ายบ่สนใจทำเหตุ  บุลุอำนาจของความซั่วฮ้ายแนวทางนี้ถูกทาง

เอาคำหมากใส่ปากศพ


เอาคำหมากใส่ปากศพคนที่ชอบเคี่ยวหมากนั้นให้เอาหมากใส่ปาก  ตามทางโลกเชื่อว่าให้เคี่ยวหมากให้หายอยาก   ทางธรรมนั้นคนตายเหมือความอยากเอาให้กินก็กินบ่ได้เหมือนไม้ปลูกเฮือน

เอาเงินใส่ปากศพ


เอาเงินใส่ปากศพ
เงินใส่ปากศพนั้นใซ้เงินฮ่างของเก่า  สิเป็นเงินบาทเงินเหรียญก็ใช้ได้นิยมไว้แต่นาน   ทางคดีโลกถือว่าให้เป็นค่าเสบียงค่าเดินทางไว้ภายหน้า จะเป็นทางไปสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นพิธีตั้งแต่เก่า   ทางธรรมสอนไว้ว่าให้รู้จักกินจักใช้อย่ามั่วหลงเหลือขนาด  ให้รู้จักแบ่งให้ท่าน  อย่าหวงไว้ผู้เดียว  ครั้นว่าตายไปแล้วสลึงเดียวย่อติดปาก มีแต่ดวงวิญญาณท่อนั้นสิไปสู่ต่อกรรมเป็นอุบายทำให้คนเฮาคิดดี  ตริตรองเถิงบ่อนนั้นตายแล้วแล้วเสื่อมสูญ  ท่านเอย

การนุ่งผ้าให้ศพ


การนุ่งผ้าให้ศพ


เอาผ้าขาวสองชั้นพันกายเอาพบออก  ชั้นในเอาชายพกไว้ข้างหลัง ชั้นหน้าเอาชายพกไว้ข้างหน้า  ทั้งห่มผ้าเฉลียงไว้หมายทางสู่    ทางหลังนั้นเป็นการนุ่งของคน  ข้างหน้าในพกนั้นคนเป็นแท้  คติธรรมถือว่าได้ความบริสุทธิ์สะอาด  คือนุ่งผ้าขาวแท้ๆ  มลพิษนั้นแม่นบ่มี

หวีผมศพคนตาย


หวีผมศพคนตาย


หวีไปทางหลัง 1 ครั้งกับต่าวหวีคืน 1ครั้ง    หวีครั้งหน้าหนหนึ่งเสมอกัน  ตามคติโลกถือว่าคนตายมีทั้งเกิดและตาย จึงแบ่งหวีออกเป็น สองส่วนเท่ากัน  ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย